Jannies Rollinger

Forsikring

Der skal være tegnet en ulykkesforsikring på barnet.

Jeg har tegnet den lovpligtige erhvervs ansvarsforsikring.